Enzymes

Enzymy

Enzymy mogą zmniejszać ilość substancji, ale także wiązać 2 substancje razem.

Enzymy w ROOT + łączą biokatalizatory: są to białka o funkcji katalitycznej. Katalizator to substancja, która przyspiesza szybkość reakcji bez zużycia.

Enzymy to duże białka o określonej strukturze przestrzennej. (zwykle sferyczny)

W reakcji katalizowanej enzymem enzym wiąże substrat: powstaje kompleks enzym-substrat. Następnie zachodzi reakcja, produkty uwalniają się z enzymu. Mostki wodoru (woda) odgrywają ważną rolę w połączeniu enzym-substrat.

Enzymy działają konkretnie, mogą przekształcać tylko jeden lub co najwyżej kilka powiązanych substratów. Enzym i substrat muszą pasować do siebie jak klucz w zamku.

Grupy enzymów

Możesz podzielić enzymy na grupy:

Hydrolazy Enzymy te katalizują reakcje hydrolizy. Hydroliza to podział związków chemicznych z udziałem wody.
Oksydoreduktazy Enzymy te katalizują procesy redoks. (transfer elektronów)
Przeniesienie faz Enzymy te katalizują reakcje przenoszenia grupy.
Lyases Enzymy te katalizują rozszczepienie węgiel-węgiel (C-C) (C-O) (C-N)
Ligasen Enzymy te katalizują połączenia między substratami.

Enzymy i koenzymy mają ograniczoną żywotność i muszą być wymienione na czas.

Dodanie dodatkowych enzymów do lub na uprawę zawsze spowoduje szybszy i zdrowszy wzrost każdej rośliny.