Buffer

Bufor

Podczas zapłodnienia można popełnić wszelkiego rodzaju błędy. Podstawowym błędem jest zaburzenie równowagi, poprzez jednostronne dodanie nadmiaru pewnych jonów (soli). Koloidy (bufor) w znacznym stopniu kompensują ten błąd, zatrzymując wiele z tych jonów. Znikają one zatem z wilgotności gleby, dzięki czemu jest ona chroniona przed nadmiarem soli. Ten nadmiar miałby niekorzystny wpływ na płyny komórkowe włośników korzeniowych. Woda zostałaby pobrana z płynu komórkowego przez większe stężenie jonów poza komórką (równowaga osmozy). Proces ten trwałby do momentu osiągnięcia równowagi soli wewnątrz i na zewnątrz komórki. To pobieranie wody nazywane jest również "paleniem rośliny lub liścia".

Tańsze nawozy zawierają wiele soli, które prawie zawsze są tylko częściowo pokarmem dla roślin. Sole te, znane również jako "substancje wypełniające", mogą powodować wcześniejsze wypalanie się roślin, ponieważ gromadzą się one coraz więcej w podłożu. Pożywka ta zwykle nie nadaje się już do następnego użycia i dlatego musi być odnowiona po jednym użyciu. Oprócz niższych plonów, tańsze nawozy kosztują również dużo więcej pracy i pieniędzy przy odnawianiu pożywki.